Fıstığın Anavatanının HikayesiOrta Asya'dan Anadolu'ya Bir Göç Türküsü
Sözlü Tarih Çalışmaları
Halk Kültürü Çalışmaları
Yaşayan Kültür Çalışması
11 - 12 - 13 Kasım 2021 Gaziantep.

ULUSLARARASI ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YABARAKLAR SEMPOZYUMU

Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu destekleriyle 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Gaziantep’te 'Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar' konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Baraklar ya da Barak Türkmenleri, Oğuzların Bozok koluna bağlı Beğdilli boyu içerisinde yer alan oymaklardan biridir. Barak Türkmenleri Gaziantep ili başta olmak üzere Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Çamkırı, Antalya, Niğde, Trabzon, Afyon gibi Türkiye’nin çeşitli illeri ile Halep’e bağlı köylerde yaşamaktadırlar.

Yoğun yerleşimlerinden dolayı Barak Ovası olarak adlandırılan Gaziantep’in güneyindeki yerleşim birimlerinde geleneksel yaşam tarzları, müzikleri ve zengin sözlü kültürleriyle dikkat çeken Baraklar, uluslararası bir sempozyumla incelenmeyi ve değerlendirilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Bu sempozyumla Barak Türkmenleri üzerine çalışma yapan araştırmacıların bir araya gelmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde sunulacak bildirilerle Baraklarla ilgili akademik çalışmalar birikimine katkı sunulması amaçlanmaktadır. Sempozyumda sunulacak konuların kapsamını özelde Barak Türkmenleri genelde ise Oğuz Grubu Türk Boylarının Kültürü oluşturmaktadır. Bu çerçevede sempozyumda sunulacak bildirilerin konu başlıkları şu şekildedir:
Dil, Edebiyat, Halk Bilimi, Tarih, Somut Olmayan Kültürel Miras, Antropoloji, Sosyoloji, Coğrafya, Felsefe, Ekonomi, Mimari, Turizm

Etkinlik Detayları

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özet Gönderimi Son Tarih: 15 Ekim 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 24 Ekim 2021
Tam Metin Gönderimi Son Tarih: 31 Ekim 2021
Kayıt ve Son Ödeme Tarihi: 24-31 Ekim 2021
Sempozyum Tarihi: 11-13 Kasım 2021

Yer

Gaziantep Üniversitesi
Mavera Konferans Salonu

Tarih

11 - 12 - 13 Kasım 2021

Sempozyum yüz yüze yapılacaktır. Pandemi koşulları nedeniyle sempozyum online da yapılabilir

Baraklar

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE BARAKLAR VE BARAK KÜLTÜRÜ

Baraklar, günümüzde Barak Ovası olarak adlandırılan ve Gaziantep’in Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçe sınırlarını kapsayan geniş bir alanla, Kilis ve kuzey Suriye toprakları, Hatay’ın Reyhanlı ve Amik ovalarında da 120 köyü bulan yerleşim yerlerinde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Devamı

SEMPOZYUM KURULU

ULUSLARARASI ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA BARAKLAR SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANLARI

Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Arif Özaydın
Gaziantep Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar
(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya Arslan Erol
(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez
(Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Erol
(Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Çelikdemir
(Gaziantep Üniversitesi)

Öğr. Gör. Adil Çete
(Gaziantep Üniversitesi)

Erdem Güzelbey
(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)

Oya Alpay
(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)

M. Hakan Tanrıöver
(Gazikültür A.Ş.)

Hülya Yıldız Akdağ
(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)

Selahattin Köroğlu
(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Buran (Fırat Üniversitesi / Elazığ-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ahmet Demirtaş (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi / Osmaniye-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ahmet Gündüz (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ali Duymaz (Balıkesir Üniversitesi / Balıkesir-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ali Selçuk (Erciyes Üniversitesi / Kayseri-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi / Ankara-TÜRKİYE)
Prof. Dr. A. Deniz Abik (Çukurova Üniversitesi / Adana-TÜRKİYE)
Prof. Dr. A. Müge Yılmaz (Kırıkkale Üniversitesi / Kırıkkale-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Atilla Engin (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Behiye Köksel (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ (Kırıkkale Üniversitesi / Kırıkkale-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Birol Çetin (TTK Başkanı)
Prof. Dr. Bülent Bayram (Ahmet Yesevi Üniversitesi / Türkistan-Kazakistan)
Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz (Bursa Uludağ Üniversitesi / Bursa-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Cengiz Gökşen (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi / Osmaniye-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Efzeleddin Askerov (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi / Bakü-AZERBAYCAN)
Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu (Manas Üniversitesi / Bişkek-KIRGIZİSTAN)
Prof. Dr. Enver Çakar (Fırat Üniversitesi / Elazığ-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ercan Alkaya (Fırat Üniversitesi / Elazığ-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Faruk Yıldırım (Çukurova Üniversitesi / Adana-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Flera Seyfulina (Kazan Federal Üniversitesi / Kazan-TATARİSTAN)
Prof. Dr. Fikret Türkmen (Emekli Öğretim Üyesi-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Gültekin Akengin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Ankara-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin (TDK Başkanı)
Prof. Dr. Halil Altay Göde (Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Hülya Arslan Erol (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Jale Öztürk (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Hatay-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Kemal Üçüncü (Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Leyla Karahan (Emekli Öğretim Üyesi-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım (Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Mehmet Erol (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Mete Taşlıova (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Metin Ekici (Ege Ünivesitesi / İzmir-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Muhtar Kazimoğlu (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi / Bakü-AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Bayram Durbilmez (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Muhtar Kutlu (Emekli Öğretim Üyesi-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Murat Ceritoğlu (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İzmir-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Mustafa Öztürk (İzmir Demokrasi Üniversitesi / İzmir-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Olcabay Karataev (Kırgızistan Milli Universitesi / Bişkek-KIRGIZİSTAN)
Prof. Dr. Ozan Yılmaz (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İzmir-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. Ömür Ceylan (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İzmir-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Antalya-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üniversitesi / Ankara-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Ramiz Asker (Bakü Devlet Üniversitesi / Bakü-AZERBAYCAN)
Prof. Dr. Ruhi Ersoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Ankara-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Serdar Yavuz (Fırat Üniversitesi / Elazığ-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Taner Akçacı (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy (Emekli Öğretim Üyesi-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Vahit Türk (İstanbul Kültür Üniversitesi / İstanbul-TÜRKİYE)
Prof. Dr. Zeynel Özlü (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Doç. Dr. Adem Koç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Eskişehir-TÜRKİYE)
Doç. Dr. Alim Abidulin (Nijniy Novgorod Devlet Üniversitesi / Nijniy Novgorod-RUSYA)
Doç. Dr. Bakıt Abjet (Ahmet Yesevi Üniversitesi / Türkistan-KAZAKİSTAN)
Doç. Dr. Iryna Driga (Ukrayna Milli İlimler Akademisi / Kiev-UKRAYNA)
Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Doç. Dr. Murat Çelikdemir (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Doç. Dr. Mustafa Gültekin (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Doç. Dr. Mustafa Mete (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Doç. Dr. Serhat Kuzucu (Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis-TÜRKİYE)
Doç. Dr. Süleyman Fidan (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Avcı (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Dr. Erlan Alaşbayev (Ahmet Yesevi Üniversitesi / Türkistan-KAZAKİSTAN)
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Kum (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri Genç (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Dr. Nurdin Useev (Manas Üniversitesi / Bişkek-KIRGIZİSTAN)
Dr. Öğr. Üyesi Timur Demir (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Polat (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Dr. Senbek Utebekov (Ahmet Yesevi Üniversitesi / Türkistan-KAZAKİSTAN)
Öğr. Gör. Adil Çete (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)
Öğr. Gör. Melih Duygulu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul-TÜRKİYE)
Öğr. Gör. Savaş Ekici (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)

ETKİNLİK PROGRAMI

Çıktık Horasan’dan eyledik sökün
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Omuzda parlıyor kargı cıdalar
Aşırdılar bizi karlı dağlara

Sempozyum Programı daha sonra ilan edilecektir

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI

 • Dil
 • Edebiyat
 • Halk Bilimi
 • Tarih
 • Somut Olmayan Kültürel Miras
 • Antropoloji
 • Sosyoloji
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Ekonomi
 • Mimari
 • Turizm

SPONSORLAR

İletişim

E: baraksempozyumu@gmail.com

SEKRETERYA

Arş. Gör. Ayşe Karakoç (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)

akarakoc@gantep.edu.tr

0342 317 29 28

Arş. Gör. Eren Ünlü (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)

erenunlu@gantep.edu.tr

0342 317 29 32

0553 580 12 71

Atanur Özdemir (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)

nurataozdemir@gmail.com

0342 317 29 02

Bestami Bozoğullarından (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)

bestboz@outlook.com

0342 317 29 02

Gökhan Karabudak (Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep-TÜRKİYE)

gkhnkrbdk@gmail.com

0342 317 29 02

BİLDİRİ BAŞVURU

Bildiri Kuralları İçin Buraya Tıklayınız…

NOT: Sempozyuma katılmak isteyen araştırmacıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri Sempozum kurulu tarafından karşılanacaktır. Gaziantep ili dışından sempozyuma katılacak araştırmacıların
HALKBANK Gaziantep Üniversitesi Şubesi,
1338 – 04000226 hesap numaralı,
TR41 0001 2001 3380 0004 0002 26 IBAN numarasına
300 TL yatırması gerekmektedir.

Not: Sempozyum yüz yüze yapılacaktır. Pandemi koşullarına göre online yapılabilir.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux